top of page
Aluminium verspanen

CAD en CAM vereenvoudigen en versnellen zowel productontwerp als daadwerkelijke productie.

CAM EN CAD

CAM (Computer Aided Manufacturing)

Computer Aided Manufacturing is letterlijk vertaald het aansturen van CNC machines door middel van computers. oorspronkelijk werden CNC machines aangestuurd met behulp van handmatige programmeertaal, waarbij een lijst met coördinaten de plaats van de machinekop bepaalde.

Dit is echter een arbeidsintensieve taak en zeer foutgevoelig. Bij een verkeerd ingevuld coördinaat verplaatst de machine zich naar een verkeerde plek, met alle gevolgen van dien.

CAM software automatiseert dit handmatige programmeerwerk. Met behulp van een geïmporteerd CAD model kan CAM software zeer efficient en nauwkeurig het pad bepalen wat de CNC machine moet gaan lopen. Het zorgt hierdoor voor een snellere productie, meer nauwkeurige productie en reduceert de voorbereidingstijd enorm.

Fusion 360 CAM

van CAD naar CAM

Zonder CAD bestaat er geen CAM. CAD staat voor Computer Aided Design, en omvat het digitaal ontwerpen van producten. Dit wordt gedaan in een digitale omgeving, waarbij het ontwerp dus in 2D of in 3D in de computer wordt getekend. Je bepaalt hier hoe je ontwerp eruit ziet, wat de functies zijn, de afmetingen, etc.

Het uitgangspunt van CAM is een CAD tekening. Als je dus geen CAD tekening hebt, kun je ook niet beginnen aan het CAM proces.

 

Je kunt in CAD de meest elegante vormen tekenen, in het CAM proces kom je er snel genoeg achter of iets produceerbaar is of niet. Het CAD proces houdt zich dus bezig met het ontwerp, en in het CAM proces gebruik je deze CAD tekening om de vertaalslag naar de CNC machine te maken.

CAM

CAD

  • Het digitaliseren van een ontwerp

  • Het definiëren van de afmetingen

  • De functies van het ontwerp bepalen

  • Het detecteren van fouten in de geometrie die productie van het ontwerp niet mogelijk maken.

  • De tijd die het kost dit product te maken.

  • Het maken van toolpaden die de CNC machine moet lopen om het product te realiseren.

  • Het definieren van de parameters die machine-afhankelijk zijn. Denk aan snelheden, grootte van freesbitjes, enz.

  • Het genereren van een Gcode.

Digital Fabrication

Digitale maaktechnieken zijn productiemethodes op basis van CNC machines. CNC staat voor Computer Numerical Control en werkt aan de hand van coördinaten. De machine bepaalt de locatie van zijn freeskop door een lijst met coördinaten, een zogeheette Gcode. Deze Gcode is door het CAM pakket opgesteld, en laat de machine het ontwerp uitfrezen volgens deze lijst.

Gcode

Er bestaan additieve en subtractieve digitale maaktechnieken. Additieve voegen materiaal toe. Denk aan 3Dprinten. Subtractieve technieken halen juist materiaal weg. Denk aan lasersnijden en CNC frezen. Al deze technieken zijn in de basis hetzelfde, namelijk een op assenstelsel gebaseerd apparaat met aansturing via Gcodes vanuit het CAM pakket.


Wij hebben verschillende digitale maaktechnieken tot onze beschikking. In onze werkplaats in Rotterdam staan Lasersnijders, 3Dprinters en CNC freesmachines. Wil je meer weten over deze maaktechnieken, volg dan een workshop!

Wil je je ontwerp met behulp van deze technieken laten realiseren? Neem dan contact op! 

bottom of page